Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, UAB „Alytaus butų ūkis“ duomenų apsaugos pareigūno funkcijas pagal sutartį vykdo UAB „SDG”, kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauja klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt
Tel. Nr. +370 37 460066

UAB „Alytaus butų ūkis“ rūpinasi asmens duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

...