Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų* administravimas

Pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus, užtikrinant jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (toliau – privalomieji reikalavimai), įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau ‒ patalpų savininkai) su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant.

1.      Namo butų ir kitų patalpų ir patalpų savininkų (naudotojų) sąrašo sudarymas ir tvarkymas.

2.      Namo bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymas ir tvarkymas.

3.      Namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano rengimas.

4.      Ilgalaikio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano rengimas ir mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifo apskaičiavimas.

5.      Mokėjimų, įmokų apskaičiavimas, jų surinkimo ir naudojimo apskaitos tvarkymas.

6.      Patalpų savininkų susirinkimų (gyventojų prašymu) šaukimas arba balsavimo raštu organizavimas.

7.      Namo techninės priežiūros su administruojamu namu susijusių paslaugų ir namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimo organizavimas.

8.      Namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo parinkimo organizavimas.

9.      Dalyvavimas name vykdytų statybos darbų užbaigimo procedūrose.

10.    Valstybinės vėliavos iškėlimo užtikrinimas.

11.    Metinės veiklos ataskaitos parengimas ir pateikimas gyventojams.

*išskyrus bendrabučio tipo gyvenamuosiuose namuose esančias bendrojo naudojimo patalpas (virtuvės, prausyklos, sanitariniai mazgai, tambūrai), priklausančias savininkams bendrosios nuosavybės teise.

SUSISIEKITE

+37066737365

PARAŠYKITE

info@alytausbu.lt

MŪSŲ ADRESAS

Vingio g. 5, 63221 Alytus