Daugiabučių namų modernizavimo (renovacijos) programa

Daugiabučių namų renovacija – tai pastato atnaujinimas didinant pastato energetinį efektyvumą.

 Darbai, atliekami modernizuojant (renovacijos metu):

1. Šildymo, karšto ir šalto vandens sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas:

a. Šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar rekonstravimas.

b. Balansinių ventilių stovams įrengimas.

c. Vamzdynų šiluminės izoliacijos pagerinimas.

d. Šildymo vamzdynų, šildymo prietaisų keitimas. 

e. Individualios šilumos apskaitos, daliklių ir termostatinių ventilių įrengimas butuose. 

f. Karšto vandens sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas. 

g. Ventiliacijos sistemos keitimas ar pertvarkymas.

2. Langų ir lauko durų keitimas:

-langų keitimas; 

-lauko durų keitimas.

3. Stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą).

4. Balkonų (lodžijų) įstiklinimas pagal vieningą projektą.

5. Fasadinių sienų šiltinimas.

6. Rūsio perdangos šiltinimas.

7. Cokolio šiltinimas.

8. Alternatyvios energijos šaltinių (saulės, vėjo ir pan.) įrangos įrengimas.

9. Liftų kapitalinis remontas ir keitimas.

Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

10. Pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių) keitimas ar pertvarkymas. (Šioms priemonėms skiriamas tik lengvatinis kreditas).

 Atnaujinimo žingsniai:

1. Namo atnaujinimo proceso inicijavimas 

2. Investicijų plano parengimas

3. Investicijų plano viešas aptarimas

4. Investicijų plano derinimas su BETA

5. Investicijų plano tvirtinimas būsto savininkų susirinkime

6. Paraiškos pateikimas bankui

7. Banko sprendimas

8. Rangovų atranka

9. Kredito sutarties su banku pasirašymas

10. Kredito sutarties įregistravimas NTR

11. Namo atnaujinimo darbai

12. Kredito išmokėjimas

13. Kompensacijos suteikimas

14. Investicijų kompensacija

Susisiekite Tel./faks. (8 315) 26 754
Parašykite alytausbu@gmail.com 
Mūsų adresas Vingio g. 5, LT-63221 Alytus