ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 2013-2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 UAB "Alytaus butų ūkis" šiuo metu administruoja 35 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) kreditus.

Šiuo metu atnaujinami (modernizuojami) daugiabučiai namai: Vingio g. 9 (rangovas - UAB "Ekodora", techninis prižiūrėtojas - UAB "Altrys"), Užuolankos g. 24A (rangovas - UAB "Alvista", techninis prižiūrėtojas - UAB "Altrys"), Žiburio g. 5 (rangovas - UAB "Listada", techninis prižiūrėtojas - Analė Sabonienė), Žiburio g. 12 (rangovas - UAB "Dengsta", techninis prižiūrėtojas - UAB "Specialiosios inžinerijos pajėgos"), Vandens takas 6 (rangovas - UAB "Alvista", techninis prižiūrėtojas - UAB "Altrys").

Parengti techniniai darbo projektai daugiabučiams gyvenamiesiems namams: Statybininkų g. 45, Statybininkų g. 47, Statybininkų g. 49. Vyksta šių projektų ekspertizės. Paslaugos pirktos VšĮ CPO LT elektroniniu įrankiu „Elektroninių pirkimų centras“ (toliau  - EPC).

Daugiabučiams gyvenamiesiems namams: A.  Jonyno g. 27, Ligoninės g. 2 parengti techniniai darbo projektai ir pateikti peržiūrai UAB "Alytaus butų ūkis".

Su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra pasirašytos Valstybės paramos sutartys dėl daugiabučių gyvenamųjų namų: Miklusėnų g. 35, Volungės g. 12, Topolių g. 21 atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo. Vyksta finansinio tarpininko pasirinkimo procedūros.

Rengiami Investicijų planai daugiabučiams gyvenamiesiems namams: Naujoji g. 34, Likiškėlių g. 20, Žiburio g. 16, Lauko g. 15, Statybininkų g. 55, Užuolankos g. 15, Bažnyčios g. 2, Vilniaus g. 12, Vilniaus g. 14, Naujoji g. 30. Vyksta jų pristatymas butų ir kitų patalpų savininkams, planuojamos balsavimo procedūros. Visi investicijų planai pirkti per EPC.

Parengtus Investicijų planus jau patvirtino daugiabučių namų Vingio g. 11, Jaunimo g. 18 butų ir kitų patalpų savininkai. Šiems namams planuojamos finansinio tarpininko pasirinkimo procedūros.

Šiuo metu vyksta daugiabučio namo S. Dariaus ir S. Girėno g. 1 Rangos darbų su projektavimu konkursas (skelbta per EPC). Laimėtojas bus paskelbtas 2018-10-15.

Informacija apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą http://www.atnaujinkbusta.lt 

Susisiekite Tel./faks. (8 315) 26 754
Parašykite alytausbu@gmail.com 
Mūsų adresas Vingio g. 5, LT-63221 Alytus